فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

نام وبلاگ گویای هدف و محتوای آن است ؛ و مطالب آن در چارچوب :
فرهنگ در محلٌه ها ( مردم شناسی )
فرهنگهای شهرها و روستاها ( مردم شناسی )
فرهنگ شهری ( آمایش - شهرسازی و معماری )
نقش فرهنگ در شهرسازی و امور شهری
و.....

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انسان شناسی فرهنگی» ثبت شده است

فرهنگ و رفتار ؛ تعریف فرهنگ .

فرهنگ یک جامعه به معنی مجموعه ی رفتار اجتماعی در آن جامعه است

اصطلاح « رفتار » شامل تمام اعمال یک موجود زنده است که بیشتر در « روانشناسی علمی » ، بخصوص در مردم شناسی یا درواقع انسانشناسی فرهنگی بکار می رود .

رفتارِ یک نفر بخش قابل شاهده ی فعالیت ها یا اعمال یک موجود زنده توسط دیگران است ؛ یا مجموع :

کنش ها

و

واکنش ها

در موردِ یک حیوان ، یا بخصوص یک انسان ، در شرایطی معین .

رفتارهای حیوانی غالبا" غریزی اند و با رفتارهای انسانی متفاوت اند .

منشاء ، فایده و توسعه ی هر رفتاری ،هم به ارتباط موجود زنده با « محیط » اطراف خود مربوط می شود ؛ و هم به « وراثت » ؛ یعنی آنچه که از پدران و مادران خود به ارث برده است .

مهم ترین رفتار انسانی را اینگونه طبقه بدی کرده اند :

- رفتار تغذیه ای

- رفتار جنسی

- رفتار بامادر

- رفتار اجتماعی ؛ به طور کلٌی

- رفتار تهاجمی

- رفتار دفاعی یا فرار از خطر ، یا درصورتی که هیچ یک از این دو ممکن نباشد رفتار بازدارنده .

تمام فعالیت روانشناسی علمی متوجٌه رفتار است و به این دلیل آنرا علم رفتار هم خوانده اند ؛ حال آنکه نقش مردم شناسی یا انسانشناسی فرهنگی در بین علوم رفتاری فقط به توصیف « رفتار یک جامعه ، یک اجتماع ، یا در واقع یک گروه اجتماعی ختم می شود .


تعریف فرهنگ ، رفتار ، کنش و واکنش ، علوم رفتاری ، مردم شناسی ، انسان شناسی فرهنگی ، رفتار غذائی ، رفتار جنسی ، رفتار اجتماعی ، رفتار تهاجمی ،


منبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۲۷
علیرضا آیت اللهی