فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

نام وبلاگ گویای هدف و محتوای آن است ؛ و مطالب آن در چارچوب :
فرهنگ در محلٌه ها ( مردم شناسی )
فرهنگهای شهرها و روستاها ( مردم شناسی )
فرهنگ شهری ( آمایش - شهرسازی و معماری )
نقش فرهنگ در شهرسازی و امور شهری
و.....

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مردم شناسی» ثبت شده است

فرهنگ و رفتار ؛ تعریف فرهنگ .

فرهنگ یک جامعه به معنی مجموعه ی رفتار اجتماعی در آن جامعه است

اصطلاح « رفتار » شامل تمام اعمال یک موجود زنده است که بیشتر در « روانشناسی علمی » ، بخصوص در مردم شناسی یا درواقع انسانشناسی فرهنگی بکار می رود .

رفتارِ یک نفر بخش قابل شاهده ی فعالیت ها یا اعمال یک موجود زنده توسط دیگران است ؛ یا مجموع :

کنش ها

و

واکنش ها

در موردِ یک حیوان ، یا بخصوص یک انسان ، در شرایطی معین .

رفتارهای حیوانی غالبا" غریزی اند و با رفتارهای انسانی متفاوت اند .

منشاء ، فایده و توسعه ی هر رفتاری ،هم به ارتباط موجود زنده با « محیط » اطراف خود مربوط می شود ؛ و هم به « وراثت » ؛ یعنی آنچه که از پدران و مادران خود به ارث برده است .

مهم ترین رفتار انسانی را اینگونه طبقه بدی کرده اند :

- رفتار تغذیه ای

- رفتار جنسی

- رفتار بامادر

- رفتار اجتماعی ؛ به طور کلٌی

- رفتار تهاجمی

- رفتار دفاعی یا فرار از خطر ، یا درصورتی که هیچ یک از این دو ممکن نباشد رفتار بازدارنده .

تمام فعالیت روانشناسی علمی متوجٌه رفتار است و به این دلیل آنرا علم رفتار هم خوانده اند ؛ حال آنکه نقش مردم شناسی یا انسانشناسی فرهنگی در بین علوم رفتاری فقط به توصیف « رفتار یک جامعه ، یک اجتماع ، یا در واقع یک گروه اجتماعی ختم می شود .


تعریف فرهنگ ، رفتار ، کنش و واکنش ، علوم رفتاری ، مردم شناسی ، انسان شناسی فرهنگی ، رفتار غذائی ، رفتار جنسی ، رفتار اجتماعی ، رفتار تهاجمی ،


منبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۲۷
علیرضا آیت اللهی

ما در اینجا با فرهنگ به مفهوم وسیع این کلمه روبرو نخواهیم بود .آنچه بیشتر در مدٌ نظر ما است بادوام یا به اصطلاح آداب و رسوم و سنن است که مورد مطالعات انسانشناسی و مردم شناسی قرار می گیرند و به نظر بعضی در سه شاخه اساسی :

اسطوره شناسی - 

- فولکلور ( فرهنگ مردم )

- هنرهای دستی سنٌتی

مطالعه ی هنرهای دستی سنٌتی که در مقوله ی « تکنولوژی در مردم شناسی » می گنجد شاید از تخصص های ما باشد که شاگرد امثال بلفه ، راویس ، برمبرژه و محمود روح الامینی از شاگردان لروا گوران ، پدر تکنولوژی در مردم شناسی ، بوده ایم .

مطالعات فولکلور یا فرهنگ مردم حدود هجده سال مشغله ی اصلی و مشاغل رسمی نویسنده حاضر را تشکیل می داده است ؛ و بیش از همه تکنولوژی بومی و سنٌتی در ارتباط با صنایع دستی را شامل می شده است .

به این ترتیب سر و کار ما در این بخش بیشتر با اموری است که معمولا" تحت عتوان « میراث فرهنگی » مطرح می شوند .

حوزه کار ما بیشتر در داخل مرزهای کشور ایران و بنابر این مردم ایران است :

مردم ایران به نظر می رسد بیش از اینکه به امروز و واقعیات و حقایق زندگی کنونی بپردازند تحت تاثیر و وابسته با اساطیر قدیمی هستند ؛ وشاید بتوان گفت که همچنان نه فقط در قرن ها قبل از این ، و تاریخ ، بلکه در اسطوره ها زندگی می کنند .

توهمات و خرافاتی اساسی که در اذهان آنان وجود دارد آنان را گاه در مجامع علمی جهان اصولا" مردمی احساسی ، متوهم و خرافاتی معرفی کرده است .

اعتقادات ایرانیان و آئین ها و به طور کلٌی آداب و رسوم و سنن ایشان نیز شهرتی جهانی یافته است .

معماری و شهر سازی و صنایع دستی ایرانی از حفر قنات و مقررات استفاده از آنتا معماری مذهبی ، معماری و شهرسازی خشت خام ، ... تا قالی نیز چشمگیر است . 

امٌا همین معماری خشت خام در شمال کشور یا کردستان جای خود را به نوعی دیگر می دهد قالی به دونوع اساسی فارسیباف و ترکباف تقسیم می شود و اصولا" :

ایران یکی از بزرگترین موزائیک های فرهنگی جهان است

به خصوص به این دلیل که : ایران بر سر چهار راهی فرهنگ جهان قدیم قرار داشته است .

اقیانوسی از اعتقادات ، آداب و رسوم و سنن و مظاهر فرهنگی ...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۷:۵۴
علیرضا آیت اللهی