فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

نام وبلاگ گویای هدف و محتوای آن است ؛ و مطالب آن در چارچوب :
فرهنگ در محلٌه ها ( مردم شناسی )
فرهنگهای شهرها و روستاها ( مردم شناسی )
فرهنگ شهری ( آمایش - شهرسازی و معماری )
نقش فرهنگ در شهرسازی و امور شهری
و.....

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعریف فرهنگ» ثبت شده است


فرهنگ شناسی ( و انسان شناسی فرهنگی ) (3)


تعریف فرهنگ


فرهنگ برحسب کلٌیت و بنابر اهمیتی حیاتی که نزد انسان یافته است به صورت هائی متعدد مورد مطالعه ی انسان شناسان قرار گرفته است ؛ و تعاریفی از آن شده است که شاید تعداد آنان به هزاران تعریف برسد ؛ چنانکه برخی از انسانشناسان مکتب اصالت فرهنگ به جمع آوری و مطالعه تعاریف متفاوت از فرهنگ پرداخته تعداد و تنوع آنرا نشان داده اند .

کروئبر و کلاکهون در نقدی که در اواسط قرن بیستم بر تعریف و مضمون فرهنگ نوشته اند حدود 300 تعریف متفاوت را بر شمرده اند که در یک سیرروانشناختی و تاریخی ، از تعاریف مبتنی بر هنجارها شروع شده و به تعاریفی مفصل و مشروح ختم شده اند (2) . همچنین کروئبر در نوشته ایدیگر از 150تعریف که تقریبا" فقط بر عادات و آداب و رسوم انسانی قرار داشته اند یاد کرده است (3) . در سال 1952 ،کلاکهون و هرسکویتس لااقل 160 تعریف را بر شمرده اند .(4) .

به عبارت دیگر ، تعاریف فرهنگ در انسانشناسی ضمن اینکه بسیار متعدد می باشند ، برحسب گرایش ها و دیدگاههای تعریف کنندگان نیز به چند گروه تقسیم می شوند (5) :


تعریف فرهنگ ، مکتب اصالت فرهنگ ، کروبر ، کلاکهون ، هرسکویتس۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۵ ، ۱۱:۳۵
علیرضا آیت اللهی

فرهنگ و رفتار ؛ تعریف فرهنگ .

فرهنگ یک جامعه به معنی مجموعه ی رفتار اجتماعی در آن جامعه است

اصطلاح « رفتار » شامل تمام اعمال یک موجود زنده است که بیشتر در « روانشناسی علمی » ، بخصوص در مردم شناسی یا درواقع انسانشناسی فرهنگی بکار می رود .

رفتارِ یک نفر بخش قابل شاهده ی فعالیت ها یا اعمال یک موجود زنده توسط دیگران است ؛ یا مجموع :

کنش ها

و

واکنش ها

در موردِ یک حیوان ، یا بخصوص یک انسان ، در شرایطی معین .

رفتارهای حیوانی غالبا" غریزی اند و با رفتارهای انسانی متفاوت اند .

منشاء ، فایده و توسعه ی هر رفتاری ،هم به ارتباط موجود زنده با « محیط » اطراف خود مربوط می شود ؛ و هم به « وراثت » ؛ یعنی آنچه که از پدران و مادران خود به ارث برده است .

مهم ترین رفتار انسانی را اینگونه طبقه بدی کرده اند :

- رفتار تغذیه ای

- رفتار جنسی

- رفتار بامادر

- رفتار اجتماعی ؛ به طور کلٌی

- رفتار تهاجمی

- رفتار دفاعی یا فرار از خطر ، یا درصورتی که هیچ یک از این دو ممکن نباشد رفتار بازدارنده .

تمام فعالیت روانشناسی علمی متوجٌه رفتار است و به این دلیل آنرا علم رفتار هم خوانده اند ؛ حال آنکه نقش مردم شناسی یا انسانشناسی فرهنگی در بین علوم رفتاری فقط به توصیف « رفتار یک جامعه ، یک اجتماع ، یا در واقع یک گروه اجتماعی ختم می شود .


تعریف فرهنگ ، رفتار ، کنش و واکنش ، علوم رفتاری ، مردم شناسی ، انسان شناسی فرهنگی ، رفتار غذائی ، رفتار جنسی ، رفتار اجتماعی ، رفتار تهاجمی ،


منبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۲۷
علیرضا آیت اللهی