فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

نام وبلاگ گویای هدف و محتوای آن است ؛ و مطالب آن در چارچوب :
فرهنگ در محلٌه ها ( مردم شناسی )
فرهنگهای شهرها و روستاها ( مردم شناسی )
فرهنگ شهری ( آمایش - شهرسازی و معماری )
نقش فرهنگ در شهرسازی و امور شهری
و.....

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرهنگ ملٌی» ثبت شده است

Image result for ‫فرهنگ ملٌی‬‎


فرهنگ ملٌی


بنا به این که مردم شناسی فرهنگی را توصیفِ

رفتارهای مادٌی

و

رفتارهای معنوی

یک طایفه ، قوم ، اجتماع ؛ و

به ویژه رفتارهائی که با رفتار های سایر جوامعه متفاوت اند و از همه مهمتر رفتارهائی که بالصراحه از رفتارهای سایرین متمایز اند ؛ می دانیم .

به رفتارهای ملٌی و نهایتا"  وجود « فرهنگ ملٌی » بی اعتقاد نیستیم . حال آنکه هیچ یک از استادان پیشگفته ی ما به آن معتقد نبوده اند و شاید :

در عمل چنین امری غیر ممکن مینماید 

امٌا فراموش نکنیم که :

 مردم شناسی نیز چون سایر علوم انسانی و اجتماعی « نسبی » است و هر شناختی در آن نسبتا" حقیقت دارد .

مردم شناسی از علوم محض نیست ؛ نظری است و این موضوع نیز بنابر نظر ما است که پس از نیم قرن تحصیل ، تدریس و تحقیق مردم شناسی حاصل شده است .

آیا از سلام کردن تا نحوه نماز وضوگرفتن و نماز خواندن و توجٌه به چای ، عزیز داشتن چلوکباب  ، و .. و... و... تمایزی نسبی با سایر ملٌت ها نداریم

ما نه تنها به این تفاوت و تمایز معتقدیم بلکه به تقویت آن ، وحدت بیش از پیش ملٌی ( بدون پرخاشجوئینسبت به سایر اقوام ؛ بلکه در همزیستی مسالمت آمیز و سی نرجیک با آنان ) و استقلال بیشتر و سرافرازی ایران و ایرانی نیز می اندیشیم .

« جهانی شدن » سرخط ما نیست .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۵ ، ۱۹:۰۵
علیرضا آیت اللهی

وقتی ما از فرهنگ ایران زمین گفتگو می کنیم منظورمان این نیست که فرهنگی منسجم و واحد ، منطبق با سرزمین ایران وجود دارد و مثلن « فرهنگ ملٌی ایران » خوانده می شود ؛ اگرچه برخی مقالات و کتاب ها به فرهنگ ملل مختلف پرداخته اند و حتی مثلن مردم شناس مشهور آمریکائی ، خانم پروفسور مارگارت مید ، که در باره « فرهنگ کشور فرانسه » کتابی تالیف کرده است ، به فرهنگ یک کشور پرداخته اند . 

با اینهمه منظور ما در این جا نه چیزی واحد و منسجم بنام فرهنگ ملٌی ایران ، تمام فرهنگ ها و خرده فرهنگ هائی است که سراسر فلات ایران را فرا گرفته اند و هریک به یک « مردم » ، یک « ناحیه » و... تعلق دارند ، یا تعلق بیشتری دارند و ما مجموعا" به آنها فرهنگ مردم ایران می گوئیم که شاید صحیح تر آن از لحاظ زبان فارسی فرهنگ های مردمان ایران باشد .

ایران کشوری کوچک ، جدید و تمدنی سااده نیست که در یک مردم ، و یک فرهنگ بگنجد ؛ بلکه کشور پهناوری است که از نواحی و مردمان متعدد و متفاوت ، با روابط تاریخی ئی چند هزارساله با سایر کشورها ، تشکیل شده است و همین تعدد و تفاوت فرهنگی است که به آن غنا بخشیده در سراسر جهان متمایز ساخته است :

- چه بخواهیم و چه نخواهیم در طول تاریخ با مردمانی دیگر مراوده فرهنگی داشته به خصوص قسمت اعظم فرهنگ ما از دین مبین اسلام که از خارج از سرزمین ایران بر خاسته است ناشی می شود : فرهنگ های خارجی بومی شده

- فرهنگ نواحی متفاوت ایران در طول تاریخ و به خصوصتحت تاثیر حوادث تاریخی با یکدییگر تفاوت یافته حوزه هائی فرهنگی تشکیل داده اند و چگونه می توان فرهنگ بلوچستان را با فرهنگ گلستان و آذربایجان یکی و در چارچوب چیزی بنام فرهنگ ملٌی تلقی کرد ؟! .

معیار های ثبات فرهنگی در برخی از مناطق کشور ، نژاد و قومیت و امور سیاسی نیز مطرح اند .


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۷:۲۰
علیرضا آیت اللهی