فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

فرهنگِ ما

درباره فرهنگهای محلی مردمان ایران ، و گاه سایر مردمان جهان است

نام وبلاگ گویای هدف و محتوای آن است ؛ و مطالب آن در چارچوب :
فرهنگ در محلٌه ها ( مردم شناسی )
فرهنگهای شهرها و روستاها ( مردم شناسی )
فرهنگ شهری ( آمایش - شهرسازی و معماری )
نقش فرهنگ در شهرسازی و امور شهری
و.....

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انسانشناسی فرهنگی» ثبت شده است


فرهنگ شناسی ( و انسان شناسی فرهنگی ) (1)*


مفهوم فرهنگ


« فرهنگ » به مفهوم مطلق و عمومی خود در مقابل « طبیعت » عنوان می شود ؛ و به معنی هوش و فراست انسان است که به منظور اصلاح ، تکمیل و افزایش محصولات طبیعت ، به آن اضافه شده است . بنابر این فرهنگ شامل امور و فنون تولید بهینه از زمین ، پرورش برخی از حیوانات ، و به طور کلٌی عناصر کشاورزی است .

همچنین : فرهنگ را نشاندهنده ی کاربرد روش منطقی رشد و توسعه ی نیروهای فطری انسان ، توسط زبان و ادبیات وی دانسته اند .

بر حسب قلمرویی که این کاربرد در آن انجام می گیرد میتوان فرهنگ ادراک ، فرهنگ قضاوت ، فرهنگ حسٌاسیت ، و ... را از یکدیگر مشخص ساخت ؛ و از آنجمله به تمریناتی منطقی که به بدن داده می شود فرهنگ بدنی یا تربیت بدنی می گویند .


مفهوم فرهنگ ، فرهنگ و طبیعت ، فرهنگشناسی ، انسانشناسی فرهنگی ، علیرضا آیت اللهی


* تحت عنوان مردم شناسی فرهنگی در رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تدریس شده است .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۱۱:۲۲
علیرضا آیت اللهی

انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی - تعریف


انسان شناسی فرهنگی - انسان شناسی اجتماعی

فرهنگ ایران در اینجا ، قبل از هرچیز بنا به روش انسان فرهنگی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

انسان شناسی فرهنگی را غالبا" جدا از گروه های اجتماعی و به طور کلی نقش و ساختار اجتماعیِ جامعه ، مطالعه نمی کنند ؛ و به این ترتیب معمولا" تحت عنوان « انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی » می آورند .

انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی - تعریف

انسانشناسی متوجٌه شناخت گروههای اجتماعی ، اعم از اینکه چه مشخصاتی داشته باشند ، می باشد . بنابر این :

موضوع ِ آن ، مطالعه ی تمام امور و پدیده هائی اجتماعی است که فلسفه وجودیشان می تواند با عوامل فرهنگی تعریف و توجیه شود .


انسانشناسی فرهنگی ، انسانشناسی اجتماعی ، پدیده های اجتماعی ، انسانشناسی اجتماعی و فرهنگی ،


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۵ ، ۱۱:۰۵
علیرضا آیت اللهی